Живеем във време на промяна

Факт е, че след близо 10 години “целомъдрие” и кротко живуркане зад стените на личните си нищожни царства, хората отново пълнят площадите и улиците на София и показват на господарите на системата, че времето им неумолимо приближава сетния си час.

Това е кратък цитат от един текст, който много ми хареса, за вчерашното шествие и концерт за Рила (и не само за Рила).

Дали наистина е настъпило времето на промяна?

Надявам се да е така!:-)

1 comment |Comments to “Живеем във време на промяна”:

  1. lyd Says:
    1

    Прочетох текстовете. Мисля че между екологичните и учителските протести има разлика. Струва ми се, че учителските са съпротива срещу реформите в образованието, така че са по-скоро за запазване на статуквото … единствената искана промяна е за парите. Освен това, тези протести се организират от синдикатите, а много учители стачкуват, защото са подложени на емоционален натиск от колегите си. Наблюдавам отблизо. Екологичните протести, обаче, са съвсем доброволни.

    Но така или иначе смятам, че и двата вида протести са хубаво нещо, защото създават възможност заспалите да се посъбудят и от хаоса да се роди нещо ново. Но, за съжаление, не съм голяма оптимистка за гражданската зрялост на обществото. Ами дано …

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.526 / 33 / 24.5