Save Me Now – Jeff Lynne of Electric Light Orchestra

Напоследък се говори толкова много за запазване на природата, за Земята (наш дом), за екология, за “зелени” акции… и за опазването на Странджа и Рила (и не само…) ;-)

Ето една песничка, която много ми хареса (благодаря, batpep!:-) и вярвам, ще се хареса и на вас:

Казват, че била на двайсетина години — а на мен ми звучи толкова актуална…

(За първи път embed-вам видео в блог пост… Ура!:-)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.421 / 26 / 18