Св. Св. Константин и Елена (night view)

Продължавам серията:

Св. Св. Константин и Елена през нощта

(15 август 2007 @ ~22:00, поглед към брега на Св. Кв. Константин и Елена, някъде близо до кораба-ресторант “Сириус”; за EXIF вижте thumbnail’а)

PS Предните снимки от същата серия: (1) Вълни, (2) Пейка в парка, (3) Залез на брега на морето.

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.412 / 26 / 18