Urban Paysages: Залез в София

Снимката е тази вечер.

Залез над София

Цветовете на залеза бяха невероятни. И имаше едно много красиво облаче, което влезе в кадър близо до комина на старата къща:)

Жалко, че не бях нависоко… и че все още нямам онзи дигитален фотоапарат, с който бих искал да снимам:)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.413 / 26 / 18